اخبار استان ها
اعطای گواهی انطباق استاندارد ISMS به پتروشیمی فجر گواهی انطباق عملکرد ISMS در مراسمی به مدیرعامل پتروشیمی فجر اعطا شد. به‌گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در مراسم اعطای این گواهی که مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و مدیران عامل شرکت های پتروشیمی تابعه حضور داشتند، آقای حسینی رئیس مرکز افتای خوزستان با تشریح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، عنوان کرد: مطابق این نظام‌نامه، مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده در حوزه امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی و دارای طبقه‌بندی، معرفی شده است .
وی با بیان اینکه مسئول امنیت سایبری هر دستگاه، مدیر ارشد آن دستگاه است، افزود: انتظار می‌رود مدیران مجموعه‌های صنعتی ماهشهر، با توجه به اهمیت پتروشیمی‌ها در اقتصاد کشور و نیز تهدید مداوم این صنعت از سوی کشورهای متخاصم، نسبت به امن‌سازی سامانه‌ها و زیرساخت‌های خود اهتمام ویژه داشته باشند.
در پایان این مراسم، رئیس مرکز افتای خوزستان گواهی انطباق عملکرد ISMS  را به مدیرعامل پتروشیمی فجر اعطا کرد.