حوزه ارزیابی و اعتبار بخشی
فرآیند و مستندات لازم برای متقاضیان اخذ پروانه خدمات افتا
فرآیند اخذ پروانه ارائه خدمات افتا
شرکت‌های متقاضی فعالیت در هر یک از حوزه‌های خدمات افتا می‌توانند با مطالعه‌ی آیین نامه ساماندهی خدمات افتا، حوزه‌های خدمات افتایی مورد نظر خود را برای اخذ پروانه، انتخاب کرده و با مراجعه به وب‏سایت اداره کل نما در سازمان فناوری اطلاعات، از طریق سامانه جامع خدمات افتا درخواست خود را ثبت کنند. در صورت احراز شرایط، صدور پروانه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و پس از تائید نهایی مرکز مدیریت راهبردی افتا صورت خواهد گرفت. پس از صدور پروانه، مشخصات شرکت به فهرست شرکت‏‌های دارای پروانه اضافه شده و در وبسایت سازمان فناوری اطلاعات و هم‏ چنین وبسایت مرکز مدیریت راهبردی افتا منتشر می‏‌شود.