آخرین اخبار
اعطای گواهینامه ISMS به شرکت انتقال داده آسیاتک شرکت انتقال داده آسیاتک موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از سوی مرکز افتا شد. به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در راستای نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات، این گواهی توسط دبیر کمیته ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مرکز افتا به مدیرعامل شرکت انتقال داده آسیاتک اعطا شد.
 گواهینامه ISMS شرکت انتقال داده آسیاتک 3 سال اعتبار دارد.